Koran / Qur'an

De Koran is het heilige boek van de islam en wordt beschouwd als het directe woord van God (Allah) aan de profeet Mohammed. Het is geschreven in het Arabisch en vertaald naar o.a. het nederlands. Tafsir-boeken zijn commentaren op de Koran, geschreven door islamitische geleerden om de betekenis en interpretatie van...

De Koran is het heilige boek van de islam en wordt beschouwd als het directe woord van God (Allah) aan de profeet Mohammed. Het is geschreven in het Arabisch en vertaald naar o.a. het nederlands. Tafsir-boeken zijn commentaren op de Koran, geschreven door islamitische geleerden om de betekenis en interpretatie van de koranische verzen te verduidelijken. Ze helpen moslims de diepere betekenis van de Koran te begrijpen.

Wat is Tajweed: Tajweed (ook gespeld als "tajwid") is de regelmatige en correcte uitspraak en recitatie van de Koran in de oorspronkelijke Arabische taal. Het is een belangrijk aspect van de islamitische leer en heeft betrekking op de juiste manier om de koranische teksten uit te spreken, zowel in termen van klank als ritme.