Koran Arabisch

De Koran is het heilige boek van de islam en wordt beschouwd als het goddelijke woord van Allah, zoals geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de 7e eeuw. Arabische Korans zijn te koop in verschillende uitvoeringen en vertalingen om tegemoet te komen aan de behoeften van...

De Koran is het heilige boek van de islam en wordt beschouwd als het goddelijke woord van Allah, zoals geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de 7e eeuw. Arabische Korans zijn te koop in verschillende uitvoeringen en vertalingen om tegemoet te komen aan de behoeften van diverse lezers. Er zijn echter twee belangrijke recitaties of qira'at van de Koran die, namelijk de Hafs en de Warsh-recitaties.

Verschil tussen Warsh en Hafs:

Hafs:

De Hafs-recitatie is de meest wijdverspreide versie van de Koran, met name in Arabische landen, Egypte en delen van Noord-Afrika. Het is genoemd naar de reciteur Hafs ibn Sulaiman al-Kufi, die deze recitatie heeft doorgegeven.
De Hafs-recitatie wordt gekenmerkt door een specifieke manier van uitspraak, ritme en vocalisatie, bekend als tajweed. Tajweed is de kunst van correcte uitspraak en intonatie van de Koranische tekst.
Deze recitatie wordt vaak gedrukt in Korans en is ook de basis voor de meeste Koranische vertalingen en interpretaties die beschikbaar zijn in de moderne wereld.

Warsh:
De Warsh-recitatie is voornamelijk te vinden in delen van Noordwest-Afrika, zoals Marokko, Algerije, Tunesië en delen van West-Afrika. Het is genoemd naar de reciteur Warsh ibn Nafi al-Qari.
Het belangrijkste verschil tussen Warsh en Hafs ligt in de manier waarop sommige woorden worden uitgesproken en vocaliseerd, wat leidt tot kleine variaties in de Korantekst.
Het is belangrijk op te merken dat ongeacht de recitatie, de inhoud en boodschap van de Koran consistent blijven. Het doel van deze recitaties is om de juiste uitspraak en behoud van de Koranische tekst te waarborgen volgens de overleveringen die teruggaan tot de tijd van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).