Arabisch voor beginners deel 2 IUR

Arabisch voor beginners deel 2

LET OP! Nog slechts 14 op voorraad.
€15,00
€20,00
€15,00
Subtotaal: €15,00
Merk/Uitgeverij: IUR
Product Type: Boek

Gratis bezorging vanaf €75 + 🎁 (NL + BE)

Klarna

Achteraf betalen met Klarna

Arabisch voor beginners deel 2 IUR

Arabisch voor beginners deel 2

€20,00 €15,00

Arabisch voor beginners deel 2

€20,00 €15,00

Het boek Arabisch voor beginners – deel 2 is het vervolg op het boek Arabisch voorbeginners – deel 1, dat in september 2013 is verschenen.
Dit boek bestaat uit acht lessen. Iedere les wordt ingeleid met de vertaling vanmoeilijke Arabische woorden die in de les voorkomen in de Nederlandse, Engelse,Franse en Turkse taal. Vervolgens verschaft elke les een uitgebreide uitleg vangrammaticale verschijnselen, gevolgd door Arabische conversaties die gebaseerdzijn op de grammatica van de les. Aan het einde van elke les komenverschillende oefeningen aan bod.
De grammaticale verschijnselen die in elke les worden behandeld zijn terverduidelijking in kleur gedrukt.
In de eerste drie lessen schenk ik aandacht aan de voltooide tijd, de onvoltooidetijd en de gebiedende wijs of de imperatief. Deze drie lessen bevatten, naastde grammaticale uitleg van sterke en zwakke werkwoorden en de categorieëndaarvan, ook vervoegingsschema's van verschillende soort werkwoorden. Het doelhiervan is dat de studenten een beter inzicht krijgen in de vervoeging van sterke en zwakkewerkwoorden en vertrouwd raken met de basiselementen van de vervoeging in hetArabisch. Deze lessen worden afgesloten met praktische schrijfopdrachten,teneinde kennis van vervoeging uitgebreid te toetsen.
In de vierde les besteed ik aandacht aan de voorzetsels en aan de woorden die eropvolgen. De aandacht gaat ook tijdens deze les naar het leren van het gebruikvan voorzetsels, hetgeen vaak moeilijker is dan het lijkt, vooral als dit hetgebruik van voorzetsels in het Nederlands betreft.
In de vijfde les wordt het onderwerp in een verbale zin uitgebreid behandeld. Erworden verschillende voorbeelden gegeven waardoor de studenten dit grammaticaleverschijnsel beter kunnen begrijpen.
In de zesde les ga ik in op het onderwerp "het lijdend voorwerp", middels de weergavevan veranderingen die een woord treffen indien dit als lijdend voorwerp in een zin voorkomt.
In de zevende les wordt aandacht besteed aan de betrekkelijke voornaamwoorden en hetgebruik daarvan.
In de achtste en laatste les komen de voegwoorden en verbindingswoorden aan bod. Indeze les wordt de betekenis van elk voegwoord weergegeven en wordt de functieervan uitgelegd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de zinsdelen en zinnendie door een voegwoord worden verbonden.

Gerelateerde producten

Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00

Onlangs bekeken producten

Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€15,00
€20,00
€15,00
1 of 5