De Vruchten van het Geloof - Uit de reeks van 'Risalah al Nur' IUR

De Vruchten van het Geloof - Uit de reeks van 'Risalah al Nur'

LET OP! Nog slechts 0 op voorraad.
€6,00
€6,00
Subtotaal: €6,00
Merk/Uitgeverij: IUR
Product Type: Boek

Gratis bezorging vanaf €75 + 🎁 (NL + BE)

Klarna

Achteraf betalen met Klarna

De Vruchten van het Geloof - Uit de reeks van 'Risalah al Nur' IUR

De Vruchten van het Geloof - Uit de reeks van 'Risalah al Nur'

€6,00

De Vruchten van het Geloof - Uit de reeks van 'Risalah al Nur'

€6,00

Het geloof in de grote schepper van de wereld, die goed en vriendelijk is; en het geloof in de opstanding en het eeuwige leven in de wereld van het hiernamaals, na de dood en het geloof in het profeetschap en de waarheid van de goddelijke profeten verschaft oprechtheid, schoonheid, zuiverheid, verlichting en een bijzonder soort tevredenheid. Wij noemen in de volgende paragrafen enkele van de vruchten van het geloof:

  1. Hoop: Een gelovige, op basis van geloof en de ware beloften die de Almachtige Allah aan hem heeft gedaan, is zijn hart altijd vol van hoop en verwachting en is altijd hoopvol op Zijn barmhartigheid, weldadigheid en goedheid. Een gelovige beschouwt de Almachtige Allah als de machtigste, de meest wijze en de meest barmhartige en daarom zoekt hij tijdens moeilijkheden en tegenslagen zijn toevlucht tot Hem en vraagt Hem om zijn behoeften te vervullen.
  1. Optimisme over het einde van het leven: Aangezien de gelovige gelooft in de opstanding en de wereld van het hiernamaals, vreest hij de dood niet en is hij optimistisch over het uiteindelijke einde van zijn leven. Een gelovige gelooft dat hij niet zal worden vernietigd door de dood; integendeel, hij zal worden overgebracht van deze wereld naar de mooie en eeuwige wereld van het hiernamaals.
  1. Erkenning van plicht: De mens wordt altijd geconfronteerd met verschillende problemen (individuele, sociale, morele, politieke en…) die hem dwingen een standpunt in te nemen en te beslissen over een juiste reactie daarop. Als hij vertrouwen heeft in de godsdienst en het juiste geloof, dan ontleent hij zijn plicht aan die school; hij is duidelijk over zijn plichten en heeft daarover geen enkele twijfel of aarzeling. Heeft hij geen geloof in welke denkschool dan ook, dan zou hij in verwarring raken over het vervullen van zijn plichten en zou hij steeds hier en daar getrokken worden.
  1. Tevredenheid: De gelovige heeft de kennis van zijn God en heeft een volmaakt geloof in zijn kennis, macht, barmhartigheid en genade. Hij beschouwt de Almachtige als meester en eigenaar van alle bestaande dingen en weet dat Zijn macht en wil overal van kracht is. Hij meent dat Allah overal aanwezig is en dat Hij van alles op de hoogte is. Een gelovige heeft geloof dat god het welzijn van de mens beoogt en dat Hij genadevol en barmhartig is en hen nooit van Zijn zegeningen berooft.
  1. Geduld en vastberadenheid: De mens wordt zijn leven lang omringd door moeilijkheden, ontberingen, smarten, pijnen, tegenslagen, mislukkingen, ziekten, zwakheid en wordt geconfronteerd met de vraag hoe hun optreden zijn leven op een vergeldingsvolle manier beïnvloedt. Sommige van deze verschijnselen zijn te voorkomen en sommige niet, sommige ongelukken die zich voordoen zijn van dien aard dat ze te verlossen zijn en sommige niet en in al deze stadia en in het dragen van al deze dingen zouden de gelovige en de ongelovige niet gelijk zijn.
  1. Veiligheid van lichaam en ziel: Daar de gelovige vanuit het aspect van inzicht naar voren treedt en zijn handelingen baseert op het fundament van zekerheid in Allah en waarachtigheid van Zijn belofte, heeft hij meer gemoedsrust en wordt hij minder getroffen

door ziekten van de ziel. Hij verliest de controle over zichzelf niet en staat niet toe dat hij angstig en bezorgd wordt en daardoor is hij veilig voor sommige lichamelijke ziekten, die ook oorzaken zijn van geestelijke ziekten. Door de kracht van het geloof en de aandacht voor de waarden van het geloof is de genezing van gelovige personen sneller dan die van anderen, omdat de ziel en het lichaam elkaar complementair beïnvloeden.

Bediuzzmanan legt in deze uiteenzetting deze onderwerpen uit:

Hoe men gered kan worden van de galg des doods; Een leerzaam voorval; De meest prangende vraag over leven en dood; De jeugd en haar vertrek; Alle wetenschappen spreken over Allah en maken de Schepper bekend; “Leer ons ook over het hiernamaals”, bestaande uit de antwoorden van de goddelijke namen, de engelen, de profeet Mohammed (VZMH) en de Koran; Een aantal voordelen van het geloven in het hiernamaals die betrekking hebben op het sociale en persoonlijke leven van de mens; Bewijzen van lichamelijke opstanding; Twee punten over de hel; Over de zinsnede: “Allah is de Grootste!”; De zuilen en waarheden van de islam vormen een ondeelbaar geheel, in drie punten; Een zeer krachtig antwoord op de bezwaren die worden geopperd over herhalingen in de Koran; De vruchten die in deze wereld geproefd worden van het geloof.

Gerelateerde producten

Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00

Onlangs bekeken producten

Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
Merk/Uitgeverij: Merk/Uitgeverij:
Example product title
€6,00
€6,00
1 of 5